سؤالات متداول

 • آمارگیری محلات کالیفرنیا چیست؟

  آمارگیری محلات کالیفرنیا یک مطالعه تحقیقاتی است که بودجه آن توسط ایالت کالیفرنیا تأمین شده و با هدف جمع آوری اطلاعات جمعیتی در محلات مختلف سراسر این ایالت اجرا می‌گردد. احتمالاً شما به سؤالات سرشماری فدرال پاسخ داده‌اید. این مطالعه، اطلاعات مشابهی را برای ایالت فراهم خواهد کرد. اطلاعات حاصل از این مطالعه، توسط ایالت و به منظور تصمیم‌گیری بهتر در مورد محلاتی مشابه محله شما، مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد تأمین بودجه خدمات و زیرساخت‌ها به ما کمک خواهد کرد--از جمله تأمین بودجه خدمات بهداشتی، مسکن، مدارس، مراکز سالمندان، ایمنی عمومی و جاده‌ها در سراسر ایالت. همچنین، اطلاعات حاصل از این مطالعه به ما کمک خواهد کرد تا میزان موفقیت سرشماری 2020 را در کالیفرنیا ارزیابی کنیم.

 • این مطالعه توسط چه کسی انجام می‌شود؟

  این مطالعه توسط شرکت RAND و با همکاری واحد تحقیقات جمعیتی ایالت کالیفرنیا انجام می‌شود. RAND یک سازمان تحقیقاتی غیر حزبی و غیر انتفاعی است و مقر آن در Santa Monica کالیفرنیا واقع است. این سازمان تحقیقاتی را در زمینه مشکلات مختلف از جمله بهداشت، تحصیل، کار و بازنشستگی، مهاجرت، محیط زیست و دیگر مشکلات مهم عمومی انجام می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد RAND، لطفاً به سایت www.rand.org/about مراجعه نمایید.

 • بودجه این مطالعه توسط چه کسی تأمین می‌شود؟

  بودجه این مطالعه توسط ایالت کالیفرنیا تأمین می‌شود و توسط دفتر فرماندار و مجلس قانون‌گذاری کالیفرنیا تأیید شده است.

 • هدف این مطالعه چیست؟

  هدف از طرح آمارگیری محلات کالیفرنی جمع‌آوری اطلاعاتی است که برای ترسیم یک تصویر آماری از مناطق و محلات مختلف کالیفرنیا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این مطالعه، آمارهای جمعیتی را برای ایالت فراهم خواهد کرد که در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد نحوه تخصیص بودجه به خدمات و زیرساخت‌ها در سرتاسر ایالت (از جمله تأمین بودجه بهداشت، مدارس، مراکز سالمندان، ایمنی عمومی و جاده‌ها) مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در نهایت، این مطالعه همچنین به ایالت کمک خواهد کرد تا میزان موفقیت سرشماری 2020 را در کالیفرنیا ارزیابی کند.

 • خانواده من چگونه برای این مطالعه انتخاب شد؟

  خانواده شما به این دلیل برای این مطالعه انتخاب شد که شما در یکی از محلاتی زندگی می‌کنید که به صورت تصادفی برای این مطالعه انتخاب شده‌اند. از تمام واحدهای مسکونی در بلوک‌های انتخاب شده، درخواست خواهد شد تا در این مطالعه شرکت کنند.

 • آیا این مطالعه همان سرشماری است؟

  خیر، آمارگیری محلات کالیفرنیا شبیه سرشماری است، اما با آن متفاوت است. بر اساس الزام قانون، سرشماری، اطلاعاتی را برای دولت فدرال فراهم می‌کند. طرح آمارگیری محلات کالیفرنیا اطلاعاتی را برای ایالت کالیفرنیا فراهم می‌کند. هر دو طرح برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد تخصیص بودجه به منابع و زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. لطفاً پرسشنامه هر دو طرح را تکمیل کنید.

 • چه کاری باید انجام دهم؟

  آمارگیری محلات کالیفرنیا دارای دو مرحله می‌باشد. در مرحله اول، آمارگیران RAND به محله شما خواهند آمد تا لیست کاملی از تمام واحدهای مسکونی در بلوک‌های منتخب تهیه کنند. در مرحله دوم، RAND از شما و تمام ساکنان دیگر بلوک شما دعوت خواهد کرد تا یک پرسشنامه کوتاه را تکمیل کنید، این پرسشنامه حاوی سؤالاتی در مورد محله شما و خانواده‌تان و همچنین مشارکت یا عدم مشارکت شما در سرشماری 2020 خواهد بود. این پرسشنامه به زبان‌های مختلف در دسترس می‌باشد و به صورت اینترنتی، تلفنی، پستی و یا در حضور آمارگیران RAND، می‌توانید آن را تکمیل کنید. شما می‌توانید نحوه تکمیل پرسشنامه را انتخاب کنید.

  لطفاً توجه داشته باشید که آمارگیران شرکت RAND با دقت زیاد انتخاب شده و آموزش دیده‌اند و سوابق همه آنها به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. آنها جلیقه‌ای به تن خواهند داشت که نام پروژه روی آن نوشته شده و کارت شناسایی به همراه خواهند داشت. آنها هیچ چیزی نمی‌فروشند.

 • تکمیل پرسشنامه چقدر طول خواهد کشید؟

  به طور متوسط، تکمیل پرسشنامه کمتر از 15 دقیقه طول می‌کشد.

 • چرا باید در این مطالعه شرکت کنم؟

  شرکت در این طرح، فرصت خوبی است برای اینکه بخشی از یک مطالعه مهم باشید که اطلاعات حیاتی و مهمی را برای ایالت کالیفرنیا فراهم می‌کند، این اطلاعات به منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه در تمام مناطق ایالت از جمله منطقه شما، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، مشارکت خانواده شما در این مطالعه، اطلاعاتی را فراهم خواهد کرد که ایالت از آن برای توصیف وضعیت محلات در سراسر کالیفرنیا استفاده خواهد کرد، این اطلاعات همچنین به ما در ارزیابی میزان موفقیت سرشماری 2020 در کالیفرنیا کمک خواهد کرد.

 • من شهروند ایالات متحده نیستم. آیا باید شرکت کنم؟

  بله، امیدواریم در این طرح شرکت کنید. هدف ما، بررسی تمام ساکنان محله شما، صرف نظر از وضعیت مهاجرتی آنها می‌باشد. در پرسشنامه هیچ سؤالی در مورد مهاجرت وجود ندارد.

 • برای مشارکت در این مطالعه، چه چیزی دریافت خواهم کرد؟

  جهت تشکر از شما برای تکمیل این پرسشنامه، مبلغ $10 به شما تقدیم خواهد شد.

 • آیا مجبورم در این مطالعه شرکت کنم؟

  خیر. مشارکت در این مطالعه کاملاً داوطلبانه است. می‌توانید به هر سؤالی که تمایل ندارید، پاسخ ندهید. عدم شرکت در این مطالعه، هیچ پیامد منفی برای شما به همراه نخواهد داشت.

 • نتایج این مطالعه در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت؟

  نتایج حاصل از این مطالعه در اختیار واحد تحقیقات جمعیتی ایالت کالیفرنیا قرار خواهد گرفت و به دفتر فرماندار، مجلس قانون‌گذاری ایالتی، دولت محلی شما و سایر کسانی که به بهبود شرایط مناطق مختلف کالیفرنیا علاقه‌مند هستند، ارائه خواهد شد و همچنین برای ارزیابی میزان موفقیت سرشماری 2020 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ما همچنین نتایج حاصل از این مطالعه را در نشریات حرفه‌ای به چاپ خواهیم رساند.

 • برای اطلاعاتی که در اختیار شما قرار می‌دهم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

  ما پاسخ‌های شما به پرسشنامه را با پاسخ‌های سایر خانوده‌هایی که در این مطالعه شرکت می‌کنند، ترکیب خواهیم کرد. ما گزارش نتایج حاصل را به صورت خلاصه و آمار کلی منتشر خواهیم کرد. ما این اطلاعات را تنها برای اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار خواهیم داد.

 • آیا اطلاعاتی که از من جمع‌آوری می‌کنید، محرمانه خواهد بود؟

  بله. تمام اطلاعات جمع آوری شده در این مطالعه، تنھا با اھداف پژوھشی مختص به ھمین پروژه مورد استفاده قرار خواھد گرفت و توسط ھیچ یک از نھادھای دولتی فدرال، ایالتی، شھری و یا دادگاهی، مورد استفاده قرار نخواھد گرفت و ھیچ گونه پیامدی برای شرکتکنندگان در این مطالعه به ھمراه نخواھد داشت. نام، آدرس و ھر گونه اطلاعات شخصی دیگر به صورت کاملا محرمانه نگھداری خواھد شد و گزارشات حاصل از آن، به صورت خلاصه و به شکل آماری کلی ارائه خواھد شد.

  یک استثنا وجود دارد: در صورتی که ما شاهد سوء استفاده یا اهمال نسبت به یک کودک، سالمند یا یک فرد بزرگسال وابسته دیگر و یا خشونت خانگی باشیم و یا اینکه خودتان اطلاعاتی در این زمینه به ما بدهید، همچنین در صورتی که به ما بگویید قصد آسیب رساندن به خودتان یا فرد دیگری را دارید، مصاحبه‌کننده موظف است موضوع را به سرپرست خود گزارش دهد و او نیز می‌تواند موضوع را به مقامات مربوطه اطلاع دهد.

  ما هویت شما را فاش نخواهیم کرد مگر اینکه شما یا نماینده قانونی‌تان، به صورت کتبی رضایت خود را در این مورد اعلام کنید.

 • اگر سؤالی داشتم، باید چه کار کنم؟

  در صورتی که هر گونه سؤال یا نگرانی در مورد این مطالعه دارید، می‌توانید از طریق شماره تلفندر صورتی که هر گونه سؤال یا نگرانی در مورد این مطالعه دارید، می‌توانید از طریق شماره تلفن ‎1-800-734-5399 یا ایمیل Beverly_Weidmer@rand.org با مدیر پروژه، Beverly Weidmer در تماس باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مطالعه،

  در صورتی که در مورد حقوق خود به عنوان شرکت‌کننده در این مطالعه تحقیقاتی، هر گونه سؤالی داشتید، لطفاً با کمیته حفاظت از سوژه‌های انسانی RAND به آدرس RAND Corporation, 1776 Main St., Santa Monica, CA 90407-2138 و یا از طریق تلفن با شماره ‎(866) 697-5620 در تماس باشید.