Các câu hỏi thường gặp

 • Nghiên cứu California Neighborhoods Count là gì?

  California Neighborhoods Count là một nghiên cứu được tài trợ bởi tiểu bang California, nhằm mục đích tính toán số lượng dân số của các cộng đồng trên toàn tiểu bang. Quý vị có thể đã tham gia cuộc điều tra dân số liên bang. Nghiên cứu này sẽ cung cấp các thông tin tương tự cho tiểu bang. Thông tin từ cuộc nghiên cứu này sẽ được Bang sử dụng để đưa ra các quyết định hiệu quả hơn về các cộng đồng dân cư như của quý vị, từ đó, giúp lập kế hoạch và đưa ra quyết định tài trợ cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng - bao gồm tài trợ cho chăm sóc sức khỏe, nhà ở, trường học, trung tâm dưỡng lão, an toàn công cộng và đường sá trên toàn tiểu bang. Thông tin từ nghiên cứu này cũng sẽ giúp chúng tôi đánh giá sự thành công của Tổng điều tra dân số năm 2020 tại California.

 • Tổ chức nào thực hiện nghiên cứu này?

  Nghiên cứu này được thực hiện bởi RAND Corporation phối hợp với Sở nghiên cứu nhân khẩu học của bang California. RAND là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, phi đảng phái có trụ sở tại Santa Monica, CA, thực hiện nghiên cứu về một loạt các vấn đề, bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, lao động và nghỉ hưu, nhập cư, môi trường và các vấn đề chính sách công quan trọng khác. để biết thêm thông tin về RAND, vui lòng truy cập www.rand.org/about.

 • Tổ chức nào tài trợ cho nghiên cứu này?

  Nghiên cứu này được tài trợ bởi Bang California và đã được Văn phòng Thống đốc và cơ quan lập pháp California phê duyệt.

 • Mục đích của nghiên cứu này?

  Mục đích của nghiên cứu California Neighborhoods Count là nhằm thu thập thông tin để đưa ra một bức tranh thống kê các cộng đồng và khu vực dân cư tại California. Nghiên cứu này sẽ cung cấp cho tiểu Bang số lượng cư dân được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch, và đưa ra các quyết định quan trọng về cách phân bổ tài trợ cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trên toàn tiểu bang (bao gồm tài trợ chăm sóc sức khỏe, trường học, trung tâm dưỡng lão, an toàn công cộng và đường sá). Cuối cùng, thông tin từ nghiên cứu này cũng sẽ giúp tiểu bang đánh giá sự thành công của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2020 tại California.

 • Tại sao hộ gia đình chúng tôi được lựa chọn cho nghiên cứu này?

  Hộ gia đình của quý vị được chọn cho nghiên cứu này do quý vị sinh sống ở một trong những khu phố được lựa chọn ngẫu nhiên cho nghiên cứu này. Tất cả các hộ thuộc các khu nhà được chọn sẽ được yêu cầu tham gia vào nghiên cứu này.

 • Nghiên cứu này cũng tương tự như cuộc tổng điều tra dân số?

  Hoàn toàn không, hình thức của nghiên cứu California Neighborhoods Count có vẻ tương tự, nhưng đây là một cuộc khảo sát riêng biệt. Cuộc tổng điều tra dân số sẽ cung cấp thông tin cho chính phủ liên bang theo quy định của pháp luật. California Neighborhoods Count sẽ cung cấp thông tin cho tiểu bang California. Cả hai cuộc khảo sát được sử dụng để xác lập các quyết định tài trợ và lập kế hoạch. Vui lòng hoàn thành cả hai cuộc khảo sát.

 • Tôi sẽ được yêu cầu thực hiện những gì?

  Nghiên cứu California Neighborhoods Count được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, người thu thập dữ liệu từ tổ chức RAND sẽ tới khu phố của quý vị nhằm thực hiện một danh sách hoàn chỉnh tất cả các hộ dân trong các khu nhà được lựa chọn. Trong giai đoạn thứ hai, RAND sẽ mời quý vị và tất cả các cư dân khác trong khu nhà tham gia vào một cuộc khảo sát ngắn, bao gồm các câu hỏi về khu phố của quý vị, hộ gia đình và quý vị có tham gia vào cuộc Tổng điều tra dân số năm 2020 hay không. Cuộc khảo sát được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ, và có thể được hoàn thành qua Web, điện thoại, qua thư hoặc trực tiếp với người thu thập dữ liệu RAND. Quý vị có thể chọn hình thức hoàn thành cuộc khảo sát.

  Xin lưu ý rằng người thu thập dữ liệu RAND đã được lựa chọn và đào tạo cẩn thận, và họ đã vượt qua kỳ kiểm tra lý lịch. Họ sẽ mặc vest có tên dự án và đeo huy hiệu nhận dạng. Họ không bán bất cứ mặt hàng nào.

 • Cuộc khảo sát sẽ kéo dài bao lâu?

  Trung bình cuộc khảo sát sẽ kéo dài dưới 15 phút.

 • Tại sao tôi nên tham gia?

  đây là cơ hội tham gia một nghiên cứu quan trọng, cung cấp các thông tin cần thiết cho tiểu bang California, sẽ được sử dụng để lên kế hoạch và lập ngân sách cho tất cả các khu vực của tiểu bang, bao gồm cả cộng đồng dân cư của quý vị. Sự tham gia của hộ gia đình quý vị trong nghiên cứu này cũng sẽ cung cấp thông tin mà tiểu bang sử dụng để mô tả các cộng đồng dân cư trên khắp California, và sẽ hỗ trợ chúng tôi đánh giá sự thành công của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2020 tại California.

 • Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ. Vậy tôi có nên tham gia?

  Có, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia. Mục đích của chúng tôi là khảo sát tất cả cư dân trong khu phố của quý vị, bất kể tình trạng nhập cư của họ. Sẽ không có câu hỏi khảo sát nhập cư.

 • Tôi nhận được gì khi tham gia?

  đ;ể cảm ơn quý vị đã hoàn thành khảo sát, quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán $10.

 • Tôi có phải tham gia vào nghiên cứu này?

  Không. Việc tham gia vào nghiên cứu này hoàn toàn tự nguyện. Quý vị có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào quý vị không muốn trả lời. Sẽ không có gì xảy ra với quý vị nếu quý vị quyết định không tham gia vào nghiên cứu này.

 • Ai sẽ nhận kết quả của nghiên cứu này?

  Kết quả từ nghiên cứu sẽ được cung cấp cho Sở nghiên cứu nhân khẩu học thuộc tiểu bang California, và được đệ trình lên cho Văn phòng Thống đốc, cơ quan lập pháp bang, chính quyền địa phương của quý vị và những cá nhân khác quan tâm đến việc cải thiện các khu phố và cộng đồng của California, và đánh giá sự thành công của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2020. Chúng tôi cũng sẽ báo cáo kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên môn.

 • Thông tin tôi cung cấp sẽ được xử lý như thế nào?

  Chúng tôi sẽ kết hợp những câu trả lời khảo sát của quý vị khảo sát khảo sát với những hộ gia đình khác tham gia vào nghiên cứu. Chúng tôi sẽ báo cáo kết quả tóm tắt và đưa ra thống kê chung. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu.

 • Thông tin tôi cung cấp cho quý vị có được giữ bảo mật?

  Tất nhiên là có! Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của quý vị. Tất cả thông tin được thu thập là một phần trong nghiên cứu này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và không được sử dụng bởi bất kỳ cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang, thành phố hoặc tòa án theo bất kỳ hình thức nào có thể gây tổn hại tới người tham gia nghiên cứu. Tên, địa chỉ và bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác đều được giữ bảo mật hoàn toàn, và tất cả các báo cáo sẽ được lập dưới dạng tóm tắt hoặc thống kê.

  Có một ngoại lệ đối với việc bảo mật: nếu chúng tôi phát hiện hoặc quý vị cho chúng tôi biết về tình trạng lạm dụng hoặc bỏ rơi trẻ em, người già hoặc người phụ thuộc khác, bạo lực gia đình, hoặc nếu quý vị cho chúng tôi biết quý vị có ý định tự làm hại mình hoặc làm hại người khác, người phỏng vấn sẽ báo cáo vấn đề này lên giám sát viên của họ, và sau đó giám sát viên có thể báo cáo với cơ quan chức năng.

  Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính của quý vị trừ khi quý vị hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp của quý vị đồng ý bằng văn bản.

 • Nếu tôi có câu hỏi?

  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về nghiên cứu này, vui lòng liên hệ với Giám đốc Khảo sát, Beverly Weidmer theo số 1-800-734-5399 hoặc qua email Beverly_weidmer@rand.org.

  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quyền lợi khi tham gia nghiên cứu này, vui lòng liên hệ với RAND Human Subjects Protection Committee thuộc RAND Corporation, 1776 Main St., Santa Monica, CA 90407-2138 hoặc qua điện thoại theo số (866) 697-5620.